H.O.K.N. | Oddíl | Program 2008 | Soutěž 2008 | Kronika | Foto | Video | Stanovy
logo H.O.K.N.

horolezecký oddíl Karla Němce

Seznam oddílového materiálu + Půjčovní řád HOKN


Seznam materiálu + správci:

Zimní věci:
Láďa a Vendy
2x Sněžnice TSL 325 Escape, 2x Lavinový vyhledávač Mammut Barryvox, 2x Lavinová sonda Lekki, 2x Sněhová lopata Ortovox, 2x mačky, 1x turistický cepín
lkrejsy @ seznam.cz                  777 033 042
vkopecka @ uk.zcu.cz                602 119 026

Dětské úvazky, ostatní průvodce:
Novákojc
novak @ sedyc.cz                     608 350 012
katka.kadernictvi @ seznam.cz  606 757 169

Bouldermatka:
Chudy Z.
zdenek.chudacek @ reks.cz       608 963 341

Průvodce Jura:
Chudy Z.
zdenek.chudacek @ reks.cz       608 963 341

Průvodce Arco (dlouhé i krátké cesty):
Zyký
petr.zyka @ volny.cz       (čtyřisedmičky)58 818

Průvodce Bielatal:
Zyký
petr.zyka @ volny.cz       (čtyřisedmičky)58 818
Podmínky pro půjčování horo-materiálu HOKN:

1. Každý člen oddílu má právo si půjčit horo-materiál na jakoukoliv akci.

2. Za zapůjčené věci odpovídá ten, kdo si je půjčil (vč. náhrady za ztrátu, odcizení či poškození).
    Správci materiálu půjčují horo-materiál zásadně pouze členům HOKN

3. Horo-materiál lze dále půjčit i nečlenům HOKN, pouze však na akce, kde je účasten i někdo z členů HOKN.
    (Případná výjimka z tohoto musí být schválena předsedou a alespoň jedním z místopředsedů HOKN.)
    Za půjčený materiál odpovídá nadále ten člen HOKN, který si materiál pro nečlena půjčil.

4. Každé poškození vypůjčeného materiálu se při odevzdávání musí oznámit.

5. Půjčovaný materiál se vrací čistý a v takovém stavu, v jakém byl zapůjčen (drobné poškození, vzniklé šetrným používáním se toleruje).

6. Přednost v půjčování mají vždy členové HOKN před nečleny, jinak má přednost ten, kdo si jej dříve zamluví.

7. Zamlouvat materiál lze přednostně přes Vývěsku HOKN na stránkách USK (viditelné pro všechny členy HOKN), popř. e-mailem nebo telefonicky u jednotlivých správců.
    Správce po zamluvení termínu obsazený termín zveřejní na Vývěsce HOKN.

8. Materiál je nutno ihned po zamluveném termínu vrátit správci

9. Ceník půjčovného - za 1 ks na dobu akce* 10,- Kč
                              - za každý započatý den po a před akcí 5,- Kč
                              - knihy: 2 týdny ... 10,- Kč a další započatý den 5,- Kč
                              - pro nečleny HOKN platí 100% přirážka
                              - za poškození, ztrátu, odcizení bude požadována adekvátní náhrada
(* akcí se rozumí např. odpoledne na bouldrech nebo víkend na skalách, týden na horách apod.,
„akce“ typu „v květnu budu jezdit na bouldry, proto si zamlouvám na květen bouldermatku“ se nepřipouštějí)

10. Správci vedou ke spravovanému horo-materiálu sešit, kde pečlivě evidují jeho půjčování, zamlouvání a vybrané půjčovné,
     a to zejména důsledně vybírané platby za pozdní vrácení. Sešit vezmou s sebou vždy na výroční schůzi, kde též předají vybrané půjčovné pokladníkovi.
     Správci rovněž provádí pravidelnou údržbu svěřeného horo-materiálu a zajistí případné opravy vzniklé používáním horomateriálu.
     Náklady na opravy jim bude hrazena z pokladny HOKN (musí mít dokklad). Správce materiálu na každé schůzi bude informovat o stavu jemu
     svěřených věcí a popř. navrhne jejich vyřazení.

Vývěska HOKN je přístupná po přihlášení přes adresu: https://horooddil.zcu.cz/HomePage

HOKN 29.1.2009

nahoru